top of page

O-Ringen 2024 gemensam arbetsuppgift för NOK:s medlemmar

Vi närmar oss O-ringen 2024. Styrelsen har beslutat att som en klubbgemensam uppgift handha och ta ansvar för en stor kiosk på tävlingsarenorna hela veckan 30 samt några dagar före och efter. Det uppskattas att 20-25 personer behövs per dag.

Hör av Dig till Stina Alriksson, tel. 070-717 38 17 eller Ros-Marie Karlsson tel. 073-528 26 80.


Utöver detta görs personliga insatser från klubben av Jakob Jakobsson som ansvarig för MTBO. Phan Gardhem som ansvarig och banläggare för Pre-Ol. Arenachefer för etapperna 3-5 är Lasse Lundkvist, Oscar Stensson-Boman och Anders Buhre. Julia Lundkvist är ansvarig för knatteknat, barnpassning och deltagarservice. Karolina Karlsson är banläggare på etapp 3. Magdalena Jonsson är kontrollutsättare hela veckan.

67 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Nu är klädshopen öppen. Beställningar måste göras senast den 1/10. Beställningar görs på knappen nedan. Du kan också nå teamshopen genom att logga in på ditt personliga konto och ange denna kod under

Det behövs flera funktionärer till O-ringen. Gå in på O-ringensidan, antingen från vår hemsida eller Svenska orienteringsförbundet, för att få information om hur man gör för att anmäla sig.

bottom of page