top of page

MOUNTAINBIKEORIENTERING (MTBO)

För aktuella träningar/tävlingar tryck här

MTB-Orientering sker med cykel där kontrollpunkter finns placerade längs stigar och vägar. Cykling är normalt endast tillåten på stig och väg. Kartställ placeras på styret och är vridbart för att kunna orienteras i körriktningen. Kartan är anpassad för MTB-Orientering och är oftast i skala 1:10 000 upp till 1:5 000.

KARTAN

Kartan har en egen kartnorm ISMTBOM och för närvarande är det 2022 års norm som gäller. Kartnormen finns för nedladdning på Internationella orienteringsförbundets hemsida Mapping | International Orienteering Federation.
Normalt är det endast tillåtet att cykla på stigar och vägar varför detaljer i skogen såsom stenar, branter etc. inte redovisas på kartan.

Karta för orienteringslöpning (OL) till vänster och karta för MTBO till höger. Skillnaden i detaljrikedom är tydlig. Stigar (svarta linjer) är betydligt tjockare på MTBO kartan och lyfts på så vis fram bättre. MTBO sker ju på cykel så hastigheten är betydligt högre än vid OL så just kartans läsbarhet under fart är mycket viktig. Av bilderna framgår även att hjälpkurvor (nivåkurvor) streckade bruna linjer har tagits bort i MTBO kartan eftersom dessa vanligtvis inte ger ytterligare information. Det finns flera skillnader och ni kan ju försöka hitta dessa.

Bild1.jpg
Bild2.jpg

UTRUSTNING

Benämningen MTB-Orientering pekar onekligen åt att MTB cykel är lämplig även att det är tillåtet med vanlig cykel. Fördelen med MTB cykel är att cykelns dämpning till viss del tar upp ojämnheter typ stenar, rötter som finns på stigar och vägar.
Det finns halv- och fulldämpade MTB cyklar. Halvdämpning medför att framgaffeln har dämpning och fulldämpning har då även försetts med dämpning av bakdel. Båda typerna är vanliga bland tävlande. Fulldämpade MTB är betydligt dyrare än halvdämpade.
Kartan placeras i ett kartställ monterat på styret. Det finns flera fabrikat av kartställ, det vanligaste i Sverige är Nordenmark kartställ. Dessa finns att köpa hos återförsäljare av orienteringsmaterial. Klubben har också kartställ för utlåning.

Hjälm är som ni förstår obligatoriskt för att få delta. Det finns olika hjälmar och med olika extra säkerhetslösningar. Idag är lösningen med så kallad mips (inbyggt rotationsskydd) vanligt förekommande.
Cykelbyxor med padd används av de flesta deltagarna och cykeltröjor med bakfickor är också vanliga.

Stämpling sker i Sverige vanligtvis med ”pinne” typ Sportident Air+.  Touchfree stämpling blir mer och mer vanligt vilket gör att man inte behöver stanna för att stämpla vid kontrollen.

Bild som visar en typ av MTB och kartställ monterat på cykelstyret. Bild tagen från SM 2021 med deltagande från Nybro OK. Sonny Myrefelt och Jakob Jakobsson Nybro OK diskuterar vägvalsalternativ mellan kontroller.

Bild4.jpg
smalandskusten-logga-utan-ar.jpg
hittaut-logga.png
eventor.png
logga_lideniaten.jpg
naturpasset-4.0.png

BANOR

Vid tävlingar finns vanligtvis klassindelning efter ålder och prova på banor i öppen klass. För dom som inte vill delta i tävlingsklass finns normalt en lagom bana i öppen klass.
I bilden nedan visas ett exempel på en kort ”barnbana” som kan fungera som prova på.
Symbolen för start är triangel och för mål dubbla ringar. I detta exempel är start och mål på samma plats. Kontrollpunkterna markeras ut med ring och kontrollnummer med kodsiffra. Kontrollerna skall passeras i rätt ordning 1, 2 osv.
Vid sidan av kartutsnittet har jag lagt in en kortfattad teckenförklaring. Som ni ser så klassas stigarna utifrån hur snabbcyklad den är. Lägg märke till symbolen för passerbart hinder, det kan till exempel vara ett träd över stigen men att det kan och får passeras. Krysset betyder att passage är förbjuden.

Hör gärna av dig till kommittén om du vill testa. Våra träningar finns inlagda i kalendern och på separat dokument.  

bottom of page