top of page

Provcykling MTBO O-Ringen etapp 4 Medel

Söndagen den 5 november erbjuds provcykling på etapp 4, O-ringen MTBO 2024.

Bifogar inbjudan och karta på samlingsplats/parkering

För oss som banläggare är era kommentarer värdefulla. Detta gäller de svåra såväl de lätta banorna.

Ni är välkomna till Be-Ge’s väg i Oskarshamn!

Se mer info i filerna nedan.

Inbjudan Provcykling 231105
.pdf
Download PDF • 42KB
Samling provcykling
.pdf
Download PDF • 830KB14 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vi behöver bli ännu fler! Om du känner på dig att du inte anmält dig som funktionär ännu är det hög tid! Antingen går du in här och registrerar dig i Mobilise: https://oringen.se/huvudmeny/funktionar/

Söndagen 3 december kallar vi till årets planeringsmöte, där du antingen är styrelsemedlem eller sammankallande i någon av Nybro OKs kommitteèr. Vi håller mötet i klubbstugan 18.00 efter O-Ringenmöte

bottom of page