top of page

Tjoget 2023 den 1 och 2 juli

Tjoget 2023 den 1 och 2 juli. Lämna intresseanmälan till Jakob, Ros-Marie eller

på lista i klubbstugan.

63 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vi behöver bli ännu fler! Om du känner på dig att du inte anmält dig som funktionär ännu är det hög tid! Antingen går du in här och registrerar dig i Mobilise: https://oringen.se/huvudmeny/funktionar/

Söndagen 3 december kallar vi till årets planeringsmöte, där du antingen är styrelsemedlem eller sammankallande i någon av Nybro OKs kommitteèr. Vi håller mötet i klubbstugan 18.00 efter O-Ringenmöte

bottom of page